Årsredovisningar

 

Årsredovisningen tas fram av föreningens styrelse och innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Verksamhetsåret som redovisas är inte kalenderår utan löper från första september till sista augusti.
 

Förvaltningsberättelse

Här ger styrelsen en del basfakta och berättar hur område skötts under året.
Bland annat kan man se att taxeringsvärdet ligger på omkring 33 miljoner (2016).

Resultaträkningen

Här tas inkomster och utgifter upp eller som det heter rörelsens intäkter och rörelsens kostnader.

Rörelsens intäkter ligger strax under 4 miljoner (2017) och består till största delen av årsavgifter och bränsleavgifter som medlemmarna betalat in för sitt boende.

Rörelsens kostnader är främst driften med värme, renhållning o avfall, el för det gemensamma samt Riksbyggens förvaltning. Men även snöröjning, kabel-tv, försäkring. Andra kostnader är underhåll, reparationer, avskrivningar och räntor.

Balansräkningen

Den visar vilka tillgångar, skulder och vilket eget kapital föreningen hade vid bokslutet.

Tillgångarna är i princip marken och byggnaderna som är värda cirka 20 miljoner (2017). Till detta kommer några miljoner på olika konton för för att kunna betala räkningar.

Skulder är drygt 21 miljoner (2017) och består huvudsakligen av fastighetslån.

Eget kapital är några miljoner och innehåller bland annat pengar avsatta för planerat underhåll enligt underhållsplanen.

Årsredovisningar:

arsredovisning-2021-torshallahus1.pdf

arsredovisning-2020-torshallahus1.pdf

arsredovisning-2019-torshallahus-1.pdf

arsredovisning-2018-torshallahus-1.pdf

arsredovisning-2017-torshallahus-1.pdf

arsredovisning-2016-torshallahus-1.pdf

arsredovisning-2015-torshallahus-1.pdf

arsredovisning-2014-torshallahus-1.pdf

info-januari-2014-arsstamma.pdf

arsredovisning-2013-torshallahus-1.pdf

arsredovisning-2012-torshallahus-1.pdf

arsredovisning-2011-torshallahus-1.pdf

arsredovisning-2010-torshallahus-1.pdf

 

Protokoll årsstämmor:

arsstamma2023.pdf

arsstamma2022.pdf

arsstamma2021.pdf

arsstamma2020.pdf

arsstamma2019.pdf

arstamma2018.pdf

arsstamma2017.pdf

arsstamma2016.pdf

arsstamma2015.pdf

arsstamma2014.pdf

arsstamma2013.pdf

arsstamma2012.pdf

arsstamma2011.pdf

arsstamma2010.pdf