Mer du bör veta


Energisparande och ventilation   Avfallshantering   Underhållsplan

 

Lägenhetsnummer

 

Vilket nummer har din lägenhet? adress-lgh.pdf

Karta med: gatuadresser-o-tomtgranser.pdf

 

El-abonnemang

 

Var och en bör i samband med köp av bostadsrätt se till att elmätaren är avläst och att nytt abonnemang är tecknat.

 

EL-mätning

 

Elavläsningen i garagen vid radhusen sker en gång om året och då vid höststädningsdagen.

Förbrukningen kommer på boendefakturan för januari.

 

Försäkring

 

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har bostadsrättsföreningen tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende.

Tillägget reglerar ditt underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även din egen bekostade inredning.

Vid en skadeanmälan måste organisationsnumret uppges.

Tag då kontakt med styrelsen.

Att även ha en egen hemförsäkring är en självklarhet. Den får du teckna själv.

 

Fönster

 

Du ansvarar själv för fönster i bostaden. Föreningen ansvarar bara för utsidan. 

Fönsterteamet i Örebro, tel 073-6006320, är en firma som kan laga och justera våra fönster.

 

Skadedjur

 

I föreningens fastighetsförsäkring ingår saneringsavtal mot ohyra och andra skadedjur i lägenheter och gemensamma utrymmen. Saneringshjälpen är kostnadsfri.

Anticimex, 016-135200.

Uppge kundnummer 1890874 vid kontakt med Anticimex.

 

Lås & Nycklar

 

Varje medlem innehar enskilda nycklar till entredörren.

Någon huvudnyckel finns ej.  

Det finns en nyckel "KABA" som passar till tvättstuga, sorteringshus, redskapsbod, sandbodar samt till  plåtportarna vid redskapsboden.

Behöver du fler KABA-nycklar så går den att kopiera hos Lås och nyckelservice i Torshälla, Aliforsgatan 1, tel 355910

 

Brandskydd

 

I varje lägenhet sitter 2 st brandvarnare som föreningen bekostat.

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själv för byte av batterier.

Tänk på att detta ansvar angår alla i huset!

 

Inre reparationsfond

 

Pengar har tidigare avsatts så det funnits en fond till varje lägenhet. Systemet är avvecklat. Vissa lägenheter har fortfarande pengar kvar som kan användas. Finns pengar framgår det på de månatliga boendefakturorna.

Uttag ur inre reparationsfonden görs på www.riksbyggen.se

Flik: Råd & svar-blanketter-Uttag ut bostadsrättshavarens reparationsfond

skriv ut - skriv under och sänd till EKC i Västerås.

EKC, Box 211, 721 06 Västerås

Ordförande behöver inte skriva under!

 

Vid Försäljning

 

Vid en försäljning görs en kreditupplysning på köparen. Underlaget skickas till föreningen för godkännande av den nya medlemmen i detta fall köparen. Vid tveksamheter kommer ytterligare handlingar att begäras in för en korrekt bedömning av inträdet som medlem i föreningen.