Mer du bör veta

 


Energisparande och ventilation   Avfallshantering   Underhållsplan


Lägenhetsnummer

Vilket nummer har din lägenhet? adress-lgh.pdf

Karta med: gatuadresser-o-tomtgranser.pdf

 

El-abonnemang

Var och en bör i samband med köp av bostadsrätt se till att elmätaren är avläst och att nytt abonnemang är tecknat.

 

EL-mätning

Elavläsningen i garagen vid radhusen sker en gång om året och då vid höststädningsdagen.

Förbrukningen kommer på boendefakturan för januari.

 

Försäkring

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har bostadsrättsföreningen tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende.

Tillägget reglerar ditt underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även din egen bekostade inredning.

Vid en skadeanmälan måste organisationsnumret uppges.

Tag då kontakt med styrelsen.

Att även ha en egen hemförsäkring är en självklarhet. Den får du teckna själv.

 

Fönster

Du ansvarar själv för fönster i bostaden. Föreningen ansvarar bara för utsidan. 

Fönsterteamet i Örebro, tel 073-6006320, är en firma som kan laga och justera våra fönster.

 

Skadedjur

I föreningens fastighetsförsäkring ingår saneringsavtal mot ohyra och andra skadedjur i lägenheter och gemensamma utrymmen. Saneringshjälpen är kostnadsfri.

Vid skadedjur: gör en felanmälan via Riksbyggens felanmälan då de har avtalet med Anticimex

 

Lås & Nycklar

Varje medlem innehar enskilda nycklar till entredörren.

Någon huvudnyckel finns ej.  

Varje medlem har två nycklar "ASSA" som går till: sorteringshus, tvättstuga, redskapsbod samt till plåtportarna vid redskapsboden där trädgårds-containern finns. Nyckeln passar även till sandbodarna vid radhusen.


Behöver du fler ASSA-nycklar kontakta ordförande eller sekreterare. Leveranstid ca 2 veckor. Pris 200 kronor per nyckel.

Behöver du fler KABA-nycklar så går den att kopiera hos Lås och nyckelservice i Torshälla, Aliforsgatan 1, tel 355910

 

Brandskydd

I varje lägenhet sitter 2 st brandvarnare som föreningen bekostat.

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själv för byte av batterier.

Tänk på att detta ansvar angår alla i huset!

 

Inre reparationsfond

Pengar har tidigare avsatts så det funnits en fond till varje lägenhet. Systemet är avvecklat. Vissa lägenheter har fortfarande pengar kvar som kan användas. Finns pengar framgår det på de månatliga boendefakturorna.

Uttag ur inre reparationsfonden görs på www.riksbyggen.se

Flik: Råd & svar-blanketter-Uttag ut bostadsrättshavarens reparationsfond

skriv ut - skriv under och sänd till EKC i Västerås.

EKC, Box 211, 721 06 Västerås

Ordförande behöver inte skriva under!

 

Vid Försäljning

Vid en försäljning görs en kreditupplysning på köparen. Underlaget skickas till föreningen för godkännande av den nya medlemmen i detta fall köparen. Vid tveksamheter kommer ytterligare handlingar att begäras in för en korrekt bedömning av inträdet som medlem i föreningen.