Avtal och underhåll

  

Avtal

Föreningen har tecknat avtal med Riksbyggen i Eskilstuna om den löpande förvaltningen, både den tekniska och ekonomiska delen.

Förvaltare: Laszlo von Óvári tel: 016-171319
laszlo.vonovari@riksbyggen.se
Postadress: Box 1132 632 20 Eskilstuna
Besöksadress: Klostergatan 20

 

Snöröjning, sandning och sopning sköts av Anders Lantbruk & Entreprenad.

Gräsklippning handhas av Hem & Trädgårdsservice, Göran Nilsson.

Kabeltv levereras av Com Hem AB.

AT Installation står för service av kabeltv.

Värme, vatten, avlopp och avfallshantering sköts av det kommunala Eskilstuna Energi & Miljö AB.

 

Avtalen finns på: 

https://kund.riksbyggen.se/Boendewebb/Min-forening/Dokument/#/Avtal/

 

Underhållsplan

Föreningen har en underhållsplan.

I botten finns en besiktningsrapport som listar alla byggnadsdetaljer som föreningen ansvarar för.

Där framgår senaste underhåll, när underhåll enligt branschstandard bör ske igen samt vad den ungefärliga kostnaden kan ligga på.

Med besiktningsrapporten som grund pekas underhållsbehovet för de kommande åren ut i en underhållsplan.

För att ekonomiskt klara av underhållsbehovet pekar planen även ut vilket årligt behov som finns att avsätta pengar.

Det sker till underhållsfonden.

Besiktningsrapport och underhållsplan uppdateras årligen.

Rapport och plan finns på:

https://kund.riksbyggen.se/Boendewebb/Min-forening/Dokument/#/Underhållsplan/

 

Årets underhåll

Årligen görs sedan en bedömning av vad som behöver underhållas.

Styrelsen tittar då på det som planen pekar ut, funderar över vad som måste göras, vad som kan skjutas på men även underhåll som behöver utföras fast det inte pekas ut i planen.