Att bo i bostadsrätt

 

Bostadsrätt, även kallad insatslägenhet, är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning. Det gäller för obegränsad tid, under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger inte den egna lägenheten utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur är ägare till alla lägenheter.

Till varje lägenhet i vårt område, Torshällahus nr 1, hör garage, förråd och en bit mark.

Som bostadsrättsinnehavare har man stor möjlighet att sätta sin egen prägel på den bostad och den mark man har nyttjanderätt till - men det finns ramar och ansvar.

 

Vårda och underhålla

Som bostadsrättsinnehavare har man ansvar för marken och inre underhåll i sin bostadsrätt, det vill säga det som syns inuti lägenheten.

Det yttre underhållet, det vill säga byggnader och mark, men även ledningar och stommar i lägenheterna, svarar alla i föreningen tillsammans för. Till underhållsplanen.

Underhållsansvaret är delvis reglerat av bostadsrättslagen men först och främst av föreningens stadgar. Föreningens ansvar finns i §§13 och 14 medan det egna ansvaret och rättigheter är samlade främst i §§30 och 32.

Läs gärna vad som står i stadgan: stadgar-brf-torshallahus-nr1-2019-01-11.pdf

Men även sammanställningen över vem som ansvarar för vad i  vem-svarar-for-underhallet.pdf

 

Göra om

Vill man förändra, bygga om i bostad eller ”trädgård” är det viktigt att man är överens både med grannar och införstådd med att det är föreningens egendom man ger sig på. Det innebär att man alltid måste kontakta styrelsen innan man sätter igång eller planerar för långt.

Läs mera!

 

Gemensamt ansvar och skötsel - olika avtal

Området sköts gemensamt genom bostadsrättsföreningen. Där finns stadgar, årsstämma, styrelse, underhållsplan, fond och besiktningar.

Vissa saker gör vi själva som vår- och höststädning, oljar ytterdörrar och skottar en del snö.

Men för att sköta området tar vi hjälp av olika aktörer.

Då vi är medlemmar i Riksbyggen har vi ett avtal om att Riksbyggen sköter fastighetsekonomi samt teknisk förvaltning.

Till avtal och leverantörer.

 

Vår- och höststädning

Under en arbetsdag på våren och en på hösten går vi ut tillsammans i föreningen och gör en del arbeten i området. Vi håller ner kostnaden och vi träffas. En tid innan kommer meddelande om vilken dag som är aktuell. På våren brukar det vara slutet av april och på hösten i oktober.

De lägenheter som deltar på städdagarna får på boendfakturan för januari pengar "tillbaka" från den månatliga avgiften för utestäd.

 

Snöröja och halkbekämpa

Förutom att sköta snöskottning och sandning av den mark som hör till lägenheten så har vi tillsamman olika ansvarsveckor för en del av våra gemensamma ytor. 

Varje höst kommer meddelande om var och vilka veckor var och en är ansvarig för under kommande vinter.

Till schemat för snöröjning och sandning.

 

Visa hänsyn

För att alla ska trivas med sitt boende är det viktigt att man inte störs av omkringboende.

Störande aktiviteter kan vara att borra i väggar, hamra, ha musik på för hög ljudnivå, möblera om osv.

Även om man i möjligaste mån ska undvika störande aktiviteter så måste det i en väl fungerande gemenskap finnas viss tolerans och förståelse för störningar och fester.

Speciellt viktigt är att inte störa mellan klockan 22:00 och 07:00.

Skall du ha fest är det vettigt att informera dina närmaste grannar i rimlig tid innan.

 

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom, kostnaden för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.