Gångar

 

I området finns trottoarer, gångar och asfaltsytor.

gang.jpg

Föreningen har avtal med Anders Lantbruk & Entreprenad för
snöröjning, sandning och sopning i vårt område.

Detta innebär inte att någon bostadsrättsinnehavare fritas från ansvar.

Som lägenhetsinnehavare ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning:
* Från egna dörrar ut till gång/trottoar/gata
* Trottoar/gång framför tomt och brevlåda när vår inhyrda maskin inte räcker till
* För ett gemensamt område några veckor per säsong som cirkulerar enligt veckoschema
* Det område inom föreningens domäner där din uppställda bil eller annat hindrat snöröjning och halkbekämpning

Samtliga bostadsrättsinnehavare har på sitt ansvar att hålla snön borta och sanda på sitt tilldelade ansvarsområde.

Varje höst kommer meddelande om var och vilka veckor var och en är ansvarig under kommande vinter.

Allmän information om snö, halka och ansvar 2022-23:

info-snorojning-oktober-2022.pdf

Schema för snöröjning och sandning 2022-23:

schema-snorojning-2022-2023.pdf

Områden som snöröjs och halkbekämpas med maskin:

maskin-sno-sand-2014.pdf