Bygga, renovera, gör om

 

De allra flesta vill någon gång göra om i lägenheten eller på utsidan.

Enligt föreningens stadgar skall tillstånd sökas hos styrelsen vid renovering som innebär ingrepp i lägenheten. Tillståndet skall sökas skriftligt!

Om renovering utförs utan tillstånd kan bostadsrättshavaren bli skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick, samt ersätta eventuella följdskador.

Tänk på att motsvarande gäller för större ombyggnationer utomhus. Den planerade förändringen utomhus ska tas upp både med grannar och godkännas av styrelsen.

Använd blankett för: ansokan-ombyggnad.pdf

Till Bygga om i lägenheten

Till Bygga skärmtak och inglasat uterum

Till Entrétak, parabol, markis, entrédörr