Bygga skärmtak och inglasat uterum

 

För skärmtak och inglasat uterum krävs bygglov.

Föreningen har generella bygglov för skärmtak och inglasat uterum både för
* parhusen (kvarteret Korpen 1) samt för
* radhusen (kvarteret Kråkan 2).

Men det är du som lägenhetsinnehavare som bygger och är byggherre.

Nuvarande bygglov gäller för bygge under perioden januari 2020 till januari 2025 
Bygglovet måste följas! Läs bygglovet noga! Fråga om det du inte förstår.

 

Gången du följer

1. Börja med att läsa igenom allt material.
    Läs både bygglovet och föreningens kompletterande regler.
2. Inhämta skriftligt tillstånd från styrelsen med blanketten Ansökan-ombyggnad.
3. Bygg: Följ bygglov med ritningar och föreningens regler.
4. Då bygget är klart lämnas ett intyg till styrelsen på att brandskyddskravet är uppfyllt.

 

Bygglovet

Ritningen
I den ritning och beskrivning över byggnadens mått och utformning som hör till bygglovet så är antal fönster och bredd på dessa bara exempel.

Brandskyddskravet
Lägg märke till att det ställs krav på hinder mot spridning av brand mellan lägenheterna. Boverkets byggregler ska uppfyllas.

Boverkets krav för inglasade uterum är material som fördröjer brand mellan intilliggande utrymmen i 30 minuter. Det innebär skivor av brandgips eller något annat material som minst fyller detta krav.

 

Föreningens kompletterande regler

Föreningen/styrelsen har utöver bygglovet regler som måste följas:

* Färgen på panelen ska för parhusen (Korpen) vara vit. Även hängrännor och stuprör ska vara vita. Övriga byggdetaljer får inte avvika i färg.

* Färgen på panelen ska för radhusen (Kråkan) vara: Flugger Mörk mahogny ref nr U784. Det gäller alla utåt synliga trädetaljer. Hängrännor och stuprör ska vara svarta. Övriga byggdetaljer får inte avvika i färg. 

* Det är inte ett absolut krav men bygg gärna med kanaltak av plast (ljusgenomsläpplig ljus plast, står det i bygglovet).

* Använd gärna skjutbara fönster och dörrar med aluminiumprofil (silverfärgad).

* Lägg märke till att det inte är tillåtet att värma upp uterummet genom att koppla till lägenhetens värmesystem eller genom att ta bort dörren mellan lägenhet och uterum eller ha dörren öppen vid låg temperatur.

* Vid helglasat utförande kan omgivande detaljer (foder) vara vita

 

Ansökan till styrelsen

Gången är:

- blankett till styrelsen
- styrelsen behandlar ansökan på sitt nästa styrelsemöte
- skriftligt svar med de riktlinjer och papper som behövs

 

Först då allt detta är klart får bygget sätta igång!

 

Länkar

Länk till bygglov med ritningar för:

Parhus, kvarteret Korpen, bygglov-ritningar-tak-o-uterum-parhusen-2020.pdf

Radhus, kvarteret Kråkan, bygglov-ritningar-tak-o-uterum-radhusen-2020.pdf

Länk till blankett för ansokan-ombyggnad.pdf

Länk till intyg-brandskyddskrav.pdf

 

Lycka till!