Föreningen

 


Styrelse/förtroendevalda   Årsredovisningar/protokoll   Budget  stadgar-brf-torshallahus-nr1-2019-01-11.pdf   


 

Föreningens namn

Fullständigt namn: Riksbyggens Brf TORSHÄLLAHUS 1

Organisationsnummer: 718000-3357

 

Allmänt

Brf Torshällahus nr 1 bildades 1964 och ligger i Torshälla. Husen ägs av bostadsrättsföreningen som är en ekonomisk förening. Det innebär att medlemmarna gemensamt äger och ansvarar för området med byggnader, ledningar och mark.

 

Lagar

Verksamheten styrs främst av Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar samt föreningens stadga. 

Bostadsrättslagen1991:614   

Lagenomekonomiskaföreningar1987:667   

stadgar-brf-torshallahus-nr1-2019-01-11.pdf

 

Stadgar

Bekanta dig gärna med stadgan. Där kan du förutom att läsa om hur förening, möten och styrelse ska fungera läsa om föreningens uppgifter, avtal, medlemskap, underhåll, rättigheter, skyldigheter samt användning och förändring av lägenhet.

 

Medlem

Medlemmar i föreningen är alla som innehar bostadsrätt samt Riksbyggen.

 

Uppgift

Föreningens uppgift är att upplåta bostadslägenheter och tillvarata medlemmarnas intressen. Det innebär bland annat att sköta och underhålla området samt fastställa årsavgifter. Styrelsen har hand om den löpande förvaltningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

 

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma, årsstämma, hålls i februari varje år. Där behandlas årsredovisning över hur området sköts och hur underhållet ska se ut. Det finns möjlighet att diskutera hur verksamheten ska fungera i fortsättningen. På stämman väljs även styrelse, revisorer och valberedning.

 

Motion

Vill du att en fråga verkligen ska leda till beslut på stämman så ta upp det som en motion till stämman. Motionen ska vara skriftlig och inlämnad i stadgeenlig tid, för närvarande senast den 30 september.

 

Styrelse, revisorer, valberedning

Årsstämman utser styrelseledamöter och suppleanter.

Riksbyggen utser en ledamot och en ersättare.

Styrelsen utser sedan ordförande, vice ordförande samt sekreterare.

Årsstämman utser även en föreningsrevisor med suppleant samt väljer valberedare.

 

Styrelsesammanträden

Styrelsen håller under året ett antal protokollförda sammanträden.

 

Räkenskapsår

Verksamhetsår är 1 september till 31 augusti nästkommande år.

 

Budget

Fastställs av styrelsen inför det nya räkenskapsåret.

 

Underhållsplan

Föreningen har en underhållsplan som enligt vissa normer pekar ut vad som är i tur att underhålla och den ungefärliga kostnaden.

 

Underhållsfond

Varje år avsätts pengar till en underhållsfond som ska täcka hela eller del av kostnaderna för detta planerade underhåll.

 

Besiktning

Årligen görs sedan en bedömning av vad som måste åtgärdas av det underhållsplanen pekar ut och vad som eventuellt ska skjutas framåt.

 

Årsredovisning

Årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning sammanställs och skickas ut inför föreningsstämman i februari.