Styrelsen

 

Ordförande

annelie.jpg

Annelie Dyplin, 070-8758978

torshallahus@hotmail.com

Ansvarsområde: Postmottagare, inkassokontakter, överlåtelsemottagare, gräsklippning, snöröjning.

 

Vice Ordförande

bertil.jpg

Bertil Svärd, 076-8645267

bertil.svard@tyfonmail.se

Ansvarsområde: Underhåll

 

 

Sekreterare

Eva Öberg, 072-5395798

andersson.eva@mail.com

 

 

Lena Edlund, 070-3660906

leedlund@hotmail.com

Ansvarsområde: Ekonomi

 

 

britt.jpg

Britt Pettersson, 070-3557732

britt01pettersson@telia.com

Tvättstuga, information till nya medlemmar, ombud i Riksbyggens intresseförening, bevakar utbildnningar

 

 

 Lars-Erik Halldin, 076-0250842

larse.halldin@gmail.com

Ansvarsområde: Lampbyten, underhåll 

 

 

Riksbyggens representant

Laszlo von Óvári, 016-171319,

laszlo.vonovari@riksbyggen.se

Ansvarsområde: Fastighetsförvaltare 

 

Suppleanter

 

 

Reidar Ehrlin, 0702 478247

reidar.ehrlin@esri.se

 

Jonas Holm, 0766 713181

jonas.holm@quicknet.se

 

Riksbyggens suppleant

Kristian Lundberg, 016-171314

Kristian.Lundberg@riksbyggen.se

Ansvarsområde: Ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsrevisorer

Inger Åhlin, 070 695 15 75

ingerahlin@telia.com

Suppleant

Örjan Eriksson

 

Valberedning

Magnus Zetterström

magnus-z@hotmail.com

Rolf Kvist 

Nickolina Åteg