Styrelsen

 

Ordförande

annelie.jpg

Annelie Dyplin, 070-8758978  torshallahus@hotmail.com

Ansvarsområde: Postmottagare, inkassokontakter, överlåtelsemottagare, gräsklippning, snöröjning.

 

Vice Ordförande

bertil.jpg

Bertil Svärd, 076-8645267  nilsbertil.svard@gmail.com 

Ansvarsområde: Underhåll

 

Sekreterare

Eva Öberg, 072-5395798  andersson.eva@mail.com

Ansvarsområde: Medlemsinformation

 

Övriga ledamöter

 

Lena Edlund, 070-3660906  leedlund@hotmail.com

Ansvarsområde: Ekonomi

 

Reidar Ehrlin, 0702 478247  reidar.ehrlin@esri.se

 

Johanna Martin, 073-959 43 74,  Jojsan_89@hotmail.com 

 

Riksbyggens representant

Johanna Dris, 016-171319 

Ansvarsområde: Fastighetsförvaltare 

 

Suppleanter

 

Jonas Holm, 073-078 72 22  jonas.holm@britt.se

 

Basel Yousif, 070 461 7012

 

Riksbyggens suppleant

Kristian Segerstedt, 016-17 13 16

 

 

 

Föreningsrevisorer


Inger Åhlin, 070 695 15 75  ingerahlin@telia.com

Suppleant

Mikael Larsson

 

Valberedning

 

Lars-Erik Halldin - sammankallande, 076-0250842  larse.halldin@gmail.com

 

Magnus Zetterström  magnus-z@hotmail.com

 

Björn Lymar, 070 375 6536  bjorn.lymar@gmail.com