Styrelsen

 

Ordförande

annelie.jpg

Annelie Dyplin, 070-8758978  torshallahus@hotmail.com

Ansvarsområde: Postmottagare, inkassokontakter, överlåtelsemottagare, gräsklippning, snöröjning.

 

Vice Ordförande

bertil.jpg

Bertil Svärd, 076-8645267  nilsbertil.svard@gmail.com 

Ansvarsområde: Underhåll

 

Sekreterare

Eva Öberg, 072-5395798  andersson.eva@mail.com

Ansvarsområde: Medlemsinformation

 

Övriga ledamöter

 

Lena Edlund, 070-3660906  leedlund@hotmail.com

Ansvarsområde: Ekonomi

 

britt.jpg

Britt Pettersson, 070-3557732  britt01pettersson@telia.com

Tvättstuga, information till nya medlemmar, ombud i Riksbyggens intresseförening, bevakar utbildningar

 

Reidar Ehrlin, 0702 478247  reidar.ehrlin@esri.se

 

 

Riksbyggens representant

Camilla Sigurd, 016-171319 

Ansvarsområde: Fastighetsförvaltare 

 

Suppleanter

 

Jonas Holm, 073-078 72 22  jonas.holm@britt.se

Johanna Martin, 073-959 43 74,  Jojsan_89@hotmail.com 

 

Riksbyggens suppleant

Fredrik Gäfvert, 016-17 13 16 fredrik.gafvert@riksbyggen.se

 

 

 

Föreningsrevisorer


Inger Åhlin, 070 695 15 75  ingerahlin@telia.com

Suppleant

Örjan Eriksson

 

Valberedning


Magnus Zetterström  
magnus-z@hotmail.com

 

Lars-Erik Halldin, 076-0250842  larse.halldin@gmail.com