Bygga om i lägenheten

 

Stadgan och även bostadsrättslagen säger att bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärd i lägenheten som innefattar:

* Ingrepp i bärande konstruktion

* Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten

* Annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Använd blankett för: ansokan-ombyggnad.pdf

 

Gången är:

- blankett till styrelsen

- styrelsen behandlar ansökan på sitt nästa styrelsemöte

- skriftligt svar med de riktlinjer och papper som behövs

- i vissa lägen kan styrelsen meddela att man vill komplettera med en muntlig genomgång

 

Först då allt detta är klart får bygget sätta igång!

 

Lycka till!