Entrétak, parabol, markis, entrédörr

/entretak.jpg 

 Entretak

Vid utbyte av entrétak skall den typ av tak som styrelsen har beslutat om och godkänt användas.

OK, Entrétak 1400 x 900 mm. Se bild.

 

Parabol

Får ej fästas på hustak, garagetak eller på fasad på grund av skaderisk.

 

Markis

Får inte sättas upp då fasaden blir skadad.

 

Entredörr

Får inte skadas genom att skyltar eller annat fästs på den.