Grönytor

 

 

På stora gräsmattan framför Georg Nyströmsgatan 27 finns fotbollsmål.

 

 

 

Föreningens allmänna gräsytor sköts av Hem & Trädgårdsservice, Göran Nilsson.

Rastning av hundar på våra allmänna gräsytor i området är inte önskvärd.