Lekplatser

 

I området finns två lekplatser.

 

Den ena ligger mellan de två grupperna med radhus.

 

 

Den andra ligger bland parhusen efter Solrosgatan.