Områdesfixare

 

Åke Granstam, Georg Nyströmsgatan 23 a, 357354, är vår områdesfixare. 

Kontakta gärna Åke men han sköter sin uppgift ideellt, på ledig tid och har inte jour. Du kan inte kräva att han ska hjälpa dig!

 

Områdesfixaren har viss tillsyn över området med byggnader, går återkommande rundor och uppmärksammar trasiga eller förflyttade brunnslock, trasiga takrännor, stuprör och vindskivor, trasiga lampor, skador på byggnader, skador på lekplatser och fotbollsmål, igensatta dagvattenbrunnar, avrinning dagvatten, skador på staket runt området, skador på gångar och asfaltsytor.

 

Han rapportera fel och brister till styrelsen.

Vid behov städar, rensar och lagar han fel och brister eller föreslår styrelsen åtgärder.

Han sköter även redskap i redskapsbod. Ser till att allt finns och fungerar. Vid behov föreslår han inköp.

Han har tillsyn över sorteringshuset.

Åke kan också efter egen bedömning hjälpa medlemmar med småsaker till exempel fixa brandvarnare.