Papperskorgar

 

Dessa finns utplacerade på lämpliga platser runt området och töms ideelt av oss själva.

Vänligen släng inte hundbajspåsar i papperskorgarna närmast huskroppen, då det för med sig lukt för de närmast boende medlemmarna.