Parkering

 

Det är väl försörjt för bilen i området.

Varje lägenhet har dels ett garage, dels parkeringsyta framför sitt garage. 

Man kan även använda kommunens p-plats för korttidsparkering som ligger vid Solrosgatan.

 
Besökare med bil hänvisas till besöksparkeringarna (2+2+2) vid Georg Nyströmsgatan 23, 25 och 27.

Det finns även 2 besöksparkeringar vid Solrosgatan 5.


Parkera inte på andra ytor inom området som gräsmattor.

Ingen parkeringsyta, inte ens den egna är till för långtidsuppställning.

För tomgångskörning gäller kommunens regler på max en minut.

För radhusen gäller det självklara att inte i onödan störa och utsätta andra för risk genom att köra in med bil framför husen.

Biltvätt är ej tillåten i området eller på gatan. Förorenat vatten hamnar då i mark, i dagvatten och går orenat ut i Mälaren. 
Till kommunens regler för biltvätt: biltvatt.pdf