Redskapsbod

 

Ligger intill Tvättstuga och Värmecentral. Nyckeln "ASSA" går även i denna dörr.

Redskapsboden är tillgängligt för alla bostadsrättsinnehavare. Där finns en del material samt trädgårdsredskap och dylikt att låna. Kom ihåg att lämna tillbaka!

 /redskapsbod.jpg