Sandbod

 

Mellan Värmecentral och Redskapsbod finns en liten sandbod som ej är låst.

I boden finns sand/kross för vinterns halkbekämpning.

 

Radhusen har även egna små sandbodar mellan hus och garage.

Till dessa bodar används nyckeln märk "ASSA".