Sandbod

Mellan Värmecentral och Redskapsbod finns en liten sandbod. Nyckel "KABA" går till dörrarna.

I boden finns sand/kross för vinterns halkbekämpning.

 

Radhusen har även egna små sandbodar mellan hus och garage.