Trivselregler

Reglerna som pdf-fil: trivselregler-torshallahus-2019.pdf

 

Trivselregler Brf Torshällahus 1 - 2019

 

Rastning av hundar

För allas trevnad, låt inte din hund göra sina behov på de allmänna gräsmattorna. De används flitigt av föreningens barn för lek.

Bilkörning vid radhusen

Huvudregeln äratt bilen ska parkeras vid garaget/parkeringsplatsen och att man sedan går fram till sin lägenhet. Bilåkande på gångbanorna mellan husen får endast ske vid i- och ur-lastning och då i mycket låg hastighet. Tänk på olycksrisken och informera era besökare!
Personer med funktionsnedsättning kan givetvis behöva åka ända fram till dörren.

Grillning

Ställ ut grillen en bit från huset/altanen så att risken för brand minimeras. Om du använder en kolgrill tänk då också på att rök och gnistbildning kan kan besvära dina grannar. Tänk på placeringen i trädgården. Använd aldrig engångsgrill med tanke på brandrisken!

Tvättning av bilar

Det är inte tillåtet att tvätta bilar på föreningens mark. Garageuppfarter tillhör föreningens mark. Tänk på vår miljö och våra barns framtid. Vi hänvisar till tvättanläggningar som har utrustning för att rena tvättvattnet.

Vattning

Att vattna på fasaden/tegelväggen är inte tillåtet. Om du behöver vattna din blomrabatt, gör det med försiktighet. Risk för fuktskador.
Tänk på att det råder lågt grundvatten, var sparsam med vårt vatten! Etablerade gräsmattor, träd och buskar behöver normalt inte vattnas.

Hänsyn till omgivningen

Fotbollsspel och lek hänvisas till vår stora fina gräsmatta bakom radhusen. Så att inga onödiga olyckor med bollar sker mellan husen. Informera barnen!

Ljudnivå kvällstid

Nu under sommartid så har nog de flesta fönstren på glänt i värmen för att kunna sova. Tänk då på att dämpa ljudnivån om du sitter ute kvällstid, för allas trevnad. Efter kl 22 ska det vara tyst. Planerar du att ha en större festlighet eller tillställning, informera gärna dina närmaste grannar om det en tid innan. För allas trivsel.

Rökning på lekplatserna

Är förjudet enligt lag from 2019-07-01. Tänk på att ta hänsyn till dina grannar vid rökning.

Vid större renovering

Informera gärna dina grannar. Ev byggsopor ska bortforslas snarast till ReTuna alt Lilla Nyby.


Vid ev frågor eller oklarheter, kontakta styrelsen på torshällahus@hotmail.com