Värmecentral

Värmecentralen var panncentral innan vi kopplade upp oss till kommunens fjärrvärme.

Ingång i bortre dörren men rummet är inte tillgängligt för alla eftersom det bland annat finns pumpar och reglerutrustning för vatten och värme för hela vårt område.

Fjärrvärmen kommer från Energi & Miljös biobränsleeldade kraftvärmeverk i Eskilstuna.

I byggnaden ligger även tvättstugan.